Obrázok UV Sterilizér 9W - jazierko 8 m3

UV Sterilizér 9W - jazierko 8 m3

Značka: Aquael
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 1.660 kg

Vaša cena:
116,07 €
Pôvodná cena:
133,41 €
Ušetríte:
17,34 € (-13%)
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Technické parametre:
Napätie 230 V
Frekvencia 50 Hz

Typy PS – 9W PS – 11W
TC-S UV-C 9W 11W
Príkon (W) 12 14
Objem jazierka (m3) 8 10
Max. výkon čerpadla (L/h) 3500 3500
Doporučované čerpadlo AQUAEL PFN 3500 PFN 3500
Max. tlak (bar) 0,5 0,5
Max. hĺbka ponorenia (m) 1,0 1,0

Stupne ochrany krytu:
Objímka IP X8
Tlmivka IP 20

URČENIE, ČINNOSŤ, VLASTNOSTI

Sterilizátory QUARTZMIRROR zo série PS sú určené na intenzifikáciu čistenia vody v záhradných jazierkach, rybníkoch a odchovniach. Dokonale spolupracuje so všetkými druhmi filtrov do jazierok. Činnosť sterilizátora spočíva na prietoku tenkej vrstvy vody bezprostredne v poli pôsobenia ultrafialového žiarenia UV-C, ktoré ničí riasy, baktérie a iné chorobotvorné bacily nachádzajúce sa v čerpanej vode. Vďaka pôsobeniu sterilizátora voda v jazierku ostáva celý čas čistá v biologickom zmysle a ryby i rastliny žijú v komfortnom a zdravom prostredí – môže sa navždy zabudnúť na nepeknú zelenú vodu s riasami.
Dôležitým vybavením sterilizátorov QUQRTZMIRROR je bezpečnostný vypínač, ktorý v momente vyberania objímky (10) z puzdra (7) samočinne odpája žiarivku od napájania. Zabraňuje to eventuálnemu kontaktu zo škodlivým žiarením UV-C. V odlišnosti od iných, na trhu dostupných sterilizátorov UV, je vonkajšia stena aktívnej komory v sterilizátoroch QUARTZMIRROR vyrobená ako zrkadlo na kremíkovom skle, ktoré značnú časť ultrafialového žiarenia – po prejdení vodou odráža a smeruje naspäť generujúc týmto spôsobom jeho druhotné pôsobenie. Tento efekt umožňuje našim sterilizátorom pôsobiť veľmi účinne. Je to špeciálna vlastnosť sterilizátorov QUARTZMIRROR.
Druhá dôležitá vlastnosť našich sterilizátorov je možnosť ich celkom ponoriť.
Aby sme dosiahli optimálneho efektu, zariadenie musí pracovať počas celej sezóny, pokiaľ nenastanú nepriaznivé teploty.
Sterilizátor je prispôsobený na nepretržitú prevádzku. V prípade nenormálnych podmienok používania (napr. Keď tlmivka je niečím prikrytá, alebo štartér zabudovaný v žiarivke je poškodený), odpojí v tlmivke zainštalovaný zásuvkový vypínač sterilizátor od elektrickej siete po dobu ochladenia. Zapnutie nastane samočinne.

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

 • Pred začatím inštalácie ultrafialového sterilizátora a pred každým spustením do prevádzky je nutné dôkladne si prečítať inštrukcie pre obsluhu. Je potrebné dbať na to, aby deti a osoby neoboznámené s touto inštrukciou nemali prístup k sterilizátoru.
 • Zariadenie vytvára škodlivé žiarenie pre oči a kožu. Nikdy sa nesmie zapínať zariadenie vybraté z krytu! Fungovanie žiarivky UV-C sa môže kontrolovať iba v kompletne zmontovanom sterilizátore. Treba pozrieť, či cez priehľadné nástavce je vidno bledé svetlo odrážané od stien krytu.
 • Sterilizátor sa môže zapájať iba do elektrickej siete s parametrami zhodnými s údajmi na výrobku. Zásuvka slúžiaca na pripojenie sa musí nachádzať na suchom mieste. V elektrickej sieti musí byť nainštalovaný 30 mA istič.
 • Poškodené zariadenie sa nesmie užívať. Ak sterilizátor alebo jeho elektrický kábel je poškodený, okamžite sa musí zariadenie odpojiť od zdroja napájania.
 • Elektrický kábel sa nesmie vymieňať, opravovať, ani sa nesmie na ňom inštalovať vypínač alebo zástrčku. V prípade poškodenia kábla je potrebné vymeniť celý sterilizátor.
 • Pred započatím inštalácie alebo údržby sterilizátora, je potrebné ho odpojiť od elektrickej siete.
 • V období mrazov treba sterilizátor odpojiť, vyliať z neho vodu a odložiť na mieste chránenom pred mrazom.
 • POZOR: Vzhľadom na použitie sterilizátora v rôznych krajinách, môžu platiť iné špeciálne predpisy.

INŠTALÁCIA, SPUSTENIE DO PREVÁDZKY A UŽÍVANIE

Na obrázku /1/ je zobrazený sterilizátor zo strany elektrického vedenia, nastavený v pracovnej polohe. Pomôže vyjasniť proces prípravy na prevádzku. V prvom rade treba vybrať zo zariadenia ochrannú fóliu na kremíkovom puzdre. Treba otočiť rukoväť kremíkového puzdra (7) proti pohybu hodinových ručičiek v smere šípky s nápisom „OUT“, až po vysunutie kompletu z krytu. Je potrebné ho vybrať a odstrániť provizórnu fóliovú ochranu z kremíkového puzdra a vložiť komplet späť. Za tým účelom treba komplet v pozícii ukázanej na obr./2/ zasunúť opatrne do krytu (6), otočiť ho zhodne so smerom pohybu hodinových ručičiek na doraz – v smere šípky s nápisom „IN“ – až do polohy znázornenej na obr./1/.
Za účelom vloženia žiarivky UV-C treba otočiť rukoväť objímky (10) zhodne s pohybom hodinových ručičiek, v smere šípky s nápisom „OUT“, podľa obr./3/. Po vykonaní tohto pohybu sa objímka vysunie a môžeme ju opatrne vybrať. Následne treba delikátne vložiť žiarivku do objímky (10) až do zaklapnutia a skontrolovať, či je tesnenie (11) objímky (10) správne založené na svojom mieste. Objímka spolu so žiarivkou sa môže teraz opatrne vložiť späť do puzdra (7) v obrátenom poradí, otáčajúc ju proti pohybu hodinových ručičiek v smere šípky s nápisom „IN“, do pozície ukázanej na obr./1/. Dôležité: treba pri tom dávať pozor, aby sa pozícia kremíkového puzdra (7) nezmenila.
Činnosť žiarivky je možné skontrolovať iba v zloženom stave: bledé svetlo odrážané od stien krytu je vidieť pri vstupných a výstupných otvoroch – nezáležiac od toho, či sú nástavce (5) pripevnené alebo nie. Bledé svetlo bude vidieť cez priehľadné nástavce taktiež pri normálnej činnosti sterilizátora.
Sterilizátor UV vždy funguje spoločne so sériovo zapojeným čerpadlom. Pre spojenie s obehom vody slúžia nástavce (5), ktoré je možné upevniť podľa obrázku na začiatku inštrukcie, alebo zameniť zátku (3) s bližším nástavcom (5) podľa obr. /4/. Ako je ukázané na obrázku, smer prietoku vody môže byť rôzny. Vnútorné elementy krytu (6) spôsobujú, že voda rovnomerne preteká aktívnou komorou, nezáležiac od smeru toku vody. Priehľadné nástavce (5) treba odrezať v mieste odpovedajúcom priemeru použitej hadice a spolu s tesneniami (4) namazanými mazivom ručne zaskrutkovať do krytu (6).
Sterilizátor UV je treba umiestniť v blízkosti jazierka, alebo celý ponoriť do vody. Doporučujeme ponoriť do vody, pretože takto bude lepšie schovaný pred deťmi. Pri upevňovaní sterilizátora UV sa môžu použiť úchytky (1), ktoré sa pomocou prisaviek, alebo skrutkami môžu upevniť na podložku.
V prípade používania sterilizátora UV v celkovom ponorení, môže byť nainštalovaný pred alebo za čerpadlom. Naopak, ak je sterilizátor UV mimo vody, treba ho napojiť na výtok čerpadla. V obidvoch prípadoch treba dávať pozor, aby sa sterilizátor nevystavil nadmernému tlaku vody (prípustné hodnoty sú udané v technických parametroch).
Dôležité: v konečnom dôsledku treba zapojiť sterilizátor do obehu vody takým spôsobom, aby cez neho pretekala voda už mechanicky prefiltrovaná. V našej ponuke nájdete kompletné zostavy obsahujúce filter do jazierok, čerpadlo i sterilizátor UV, ktoré je možné inštalovať ako jednotlivú výbavu.
Po vykonaní všetkých príprav, treba najprv zapnúť čerpadlo (skontrolovať tesnosť a v prípade prietokov opraviť tesnosť) a až po stabilizovaní prietoku vody zapnúť sterilizátor UV pomocou zasunutia zástrčky s nainštalovanou tlmivkou do zásuvky elektrickej siete. Zástrčka s umiestnenou tlmivkou sa nesmie prikrývať. Taktiež počas odpojenia čerpadla napr. pri údržbe alebo poruchy čerpadla, prípadne, keď voda netečie z dôvodu upchatia filtra, treba sterilizátor UV odpojiť od elektrickej siete.
Za účelom získania optimálneho efektu sa doporučuje používanie sterilizátora UV bez prestávky počas celej sezóny do neskorej jesene. Predpokladaná doba efektívneho pôsobenia žiarivky UV je cca 7500 hodín, takže nám bude bezproblémovo slúžiť počas celej sezóny.

ÚDRŽBA, VÝMENA ŽIARIVKY

Za účelom optimálnej činnosti sterilizátora UV je potrebné ho prečistiť 2 alebo 3 krát počas sezóny. V rámci údržby treba postupovať nasledovne:

 1. Pred započatím údržby treba odpojiť zariadenie a čerpadlo od elektrickej siete.
 2. Následne odpojiť hadice a spustiť vodu zo zariadenia, uvoľniť ho z úchytiek (1), alebo spolu s úchytkami preniesť na miesto čistenia.
 3. Kremíkové puzdro (7) treba vybrať podľa opisu pri obr. /1/, vybrať objímku (10) spolu so žiarivkou (8) podľa opisu pri obr. /3/, stiahnuť tesnenie (9) z puzdra a následne opatrne prečistiť v letnom luhu. Za tým účelom prosíme používať čistú, mäkkú handričku. POZOR: Neškrabať! Eventuálne usadeniny vápna treba odstrániť octom. Treba taktiež dôkladne vyčistiť drážku tesnenia a samotné tesnenie, namastiť tesnenie mazivom a vložiť späť do drážky. Celok treba prepláchnuť pod tečúcou vodou a vytrieť do sucha – špeciálne vnútornú stranu. Následne vložiť objímku (10) spolu so žiarivkou (8), kontrolujúc či je tesnenie (11) správne založené vo svojej drážke a či je namastené mazivom a zároveň či je žiarivka zasunutá v objímke na doraz. Po vykonaní údržby krytu (6) – pozri bod 5. – treba vložiť celok späť do krytu podľa opisu pri obr. /2/, dávajúc pozor na správne umiestnenie tesnenia (9).
 4. Nástavce (5ˇ) treba vybrať, stiahnuť z nich tesnenie (4), prečistiť pod tečúcou vodou, špeciálne dbať na drážky tesnenia a samotné tesnenie, potom založiť tesnenie späť do drážok a namazať mazivom.
 5. POZOR: v strede krytu (6) sa nachádza zrkadlo z kremíkového skla v tvare valca, ktoré sa nedá vymeniť. Pri čistení krytu treba postupovať špeciálne opatrne, neškrabať a používať iba kefky na čistenie fliaš, aby sa nerozbilo zrkadlo! Kryt treba prečistiť v letnom luhu. Eventuálne usadeniny vápna odstrániť octom. Po vyčistení treba celok poriadne opláchnuť pod tečúcou vodou. V prípade rozbitia zrkadla, treba vymeniť celý kryt.
 6. Je potrebné zložiť sterilizátor v opačnom poradí a skontrolovať či funguje žiarivka (zapojiť do elektrickej siete a skontrolovať, či je viditeľné bledé svetlo cez priehľadné nástavce). Po kladnej kontrole treba sterilizátor UV upevniť na svojom mieste, zapojiť obeh vody a spustiť do prevádzky zhodne s doporučeniami opísanými v predchádzajúcej časti tejto inštrukcie.
 7. V situácii, keď žiarivka UV-C nesvieti, treba ju vymeniť. Za tým účelom treba odpojiť sterilizátor od elektrickej siete aj od obehu vody, vypustiť z neho vodu, vytrieť do sucha a žiarivku vymeniť podľa opisu pri obr. /3/. Prosíme dávať pozor na to, aby sa vlhkosť nedostala do stredu kremíkového puzdra. Po zložení sterilizátora – pozri obr. /2/ – skontroluj jeho fungovanie. POZOR: ak sterilizátor ani po výmene žiarivky nefunguje, nesmiete sa v žiadnom prípade podujať na jeho opravu, ale treba ho zaslať do servisu výrobcu.

V otázke výmeny žiarivky treba vedieť, že intenzita jej žiarenia sa neznižuje pod 85% jej počiatočnej hodnoty počas celej doby jej životnosti. Pokiaľ svieti, môžeme ju spokojne užívať. Ak žiarivka bola zapojená bez prestávky od jari až po prvé mrazy, doporučuje sa začať novú sezónu nasledujúceho roku už s novou žiarivkou. Ak sterilizátor pracuje v cykloch s prestávkami, môže žiarivka pracovať počas niekoľkých sezón.

PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny výrobcu, to znamená na vady materiálov, prípadne montážne chyby. Nevzťahuje sa na žiarivku UV-C, ako aj na mechanické a iné poškodenia vzniknuté vinou nesprávneho zaobchádzania sa so zariadením, prípadne prerábania a úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom opravy treba zaslať zariadenie cez predajcu spolu s vyplneným záručným listom na adresu výrobcu alebo distributéra.
Dátum výroby, zapísaný na záručnom liste sa musí zhodovať s dátumom vyrazenom na zástrčke, ktorá je zároveň krytom tlmivky. Výrobca nezodpovedá za vady vzniknuté z titulu nesprávneho zaobchádzania so zariadením.