Ochrana osobných údajov

Nižšie nájdete informácie o ochrane osobných údajov. Sú to formulácie právničtinou. Pre lepšie zrozumiteľnosť to najprv skúsime povedať normálnou slovenčinou.

 1. Kým u nás nenakúpite, nezbierame o vás žiadne osobné údaje. Počas toho, ako listujete stránkami e-shopu, sú ukladané údaje, ktoré sú potrebné pre proces nakupovania – tovar vložený do košíka sa proste nejako uložiť musí :) Okrem toho máme na stránke počítadlo návštevnosti Google Analytics – ale to je striktne anonymizované, jednoducho sa neukladá nič, čo by spojilo vašu návštevu v e-shope s vašou osobou.
 2. Ak u nás nakúpite, uložíme si údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú nutné pre proces vybavenia objednávky. Teda meno a priezvisko, vašu poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefón. Meno a poštová adresa ostávajú uložené pre potreby účtovníctva, faktúry musíme uchovávať, chce to po nás Daňový úrad. Ale ak chcete, môžeme vaše údaje vymazať z e-shopu. Prídete síce o výhody, ktoré poskytujeme našim zákazníkom, ale inak tam nie je žiaden háčik – stačí napísať na info@aniplanet.sk, že vás máme vymazať, a my vás vymažeme.
 3. Ak ste nám poskytli vašu e-mailovú adresu, používame ju na zasielanie letákov. V každom letáku je na konci linka, ktorou sa môžete z odoberania letáku odhlásiť. Ak ste nám poskytli telefónne číslo, občas posielame aj sms – hlavne keď vás potrebujeme informovať o niečom súrnom.
 4. Vaše údaje používame len pre potreby e-shopu a pre doručenie vašej objednávky. Nikomu ďalšiemu ich neposkytujeme a staráme sa, aby sa k nim nikto neoprávnený nedostal. Ak si nie ste istí, čo všetko máme o vás uložene, môžete nám kedykoľvek napísať na info@aniplanet.sk. V pracovných dňoch odpovedáme obratom.

P.S. Všade sa rozpráva o cookies. Že sú to sušienky, ktoré sa usadia kdesi v počítači a posielajú vaše údaje hackerom. V skutočnosti nie je informácia o cookies presná a dá sa považovať za zavádzajúcu. Cookies skutočne existujú. Pôvodne to boli malé textové súbory, do ktorých si prehliadače (Firefox, Internet Explorer, Safari…) ukladali údaje potrebné pre správnu prevádzku www stránky (aj e-shopu). Akurát, že to bolo dávno, pred rokmi rokúcimi. Dnes nie sú cookies súbory, ktoré by ste si vedeli nájsť na disku vášho počítača. Jednak by to bolo veľmi nebezpečné a pre súčasné moderné prehliadače by to bolo aj mimoriadne nešikovné. Dnešné prehliadače (Chrome, Edge…) používajú nové technológie, ako si uchovávať dáta, ktoré potrebujú. Môžu to byť skutočné cookies, ale skôr sa používajú technológie ako localStorage, WebSQL, indexeddb a pod. Nemusíte ich poznať, stačí vedieť, že sú zabudované kdesi vo vašom Chrome či Firefoxe. V nich si prehliadač môže uchovať oveľa viac dát a vie k nim pristupovať rýchlejšie. Pre ilustráciu, ak sa do klasickej cookie zmestili údaje, čo máte v občianskom, moderné prehliadače si uložia aj kompletnú Bibliu a ešte im ostane priestor. Takže ak budete s niekym hovoriť o cookies, môžete ho tromfnúť správnou informáciou :)

No a teraz to isté právničtinou, ktorá je občas nezrozumiteľná, ale je záväzná.

 1. Prevádzkovateľ e-shopu sme my.
 2. Kupujúci alebo dotknutá osoba ste vy.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
  3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúval jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.
 8. Tieto stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára na objednávanie tovaru – meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov od času poslednej objednávky. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) alebo kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom marketingovom e-maile.