Záruka

Poznámka k zárukám, presné znenie záručných podmienok nájdete v Obchodných podmienkach.


Ak nakupujete ako bežný spotrebiteľ, záruka na priemyselný tovar je 24 mesiacov. Ak nakupujete ako firma, záruka je jeden rok. Netýka sa to krmív, tam poskytujeme záruku minimálne na 21 dní odo dňa dodania krmiva. Ak je na originálnom obale krmiva uvedená doba minimálnej spotreby, na krmivo poskytujeme záruku na dobu minimálnej trvanlivosti, nie však viac ako na 6 mesiacov. Skrátka, odporúčame vám nakŕmiť vaše zvieratká čo najskôr :)

Náš e-shop samozrejme spĺňa všetky potrebné náležitosti podľa legislatívy SK aj EU. Vaše údaje sú chránené proti odcudzeniu a celý nákupný proces je šifrovaný a pravidelne testovaný certifikačnou autoritou. Takže sa nemusíte báť :) Certifikát je tuto.

Tento e-shop je certifikovaný.