Kontakt

Internetový obchod AniPlanet.sk prevádzkuje firma VKW, s.r.o. Prešov. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím, na adrese info@aniplanet.sk alebo v pracovných dňoch aj na telefónnom čísle 0905 643 411.

Korešpondenčná adresa a adresa pre zasielanie reklamácií:

VKW, s.r.o.
Letná ulica 746/7
082 52 Dulová Ves – Vlčie Doly

IČO: 50054601
DIČ: 2120161736
IČ DPH: SK2120161736
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č.: 32183/P.

Pri platbách prevodom používajte, prosím, toto číslo účtu:

IBAN: SK7083300000002000905327
Je to Fio banka, a.s.
BIC – FIOZSKBAXXX

Kontaktný e-mail je info@aniplanet.sk a kontaktné telefónne číslo 0905 643 411. Zodpovednou vedúcou je Ing. Dominika Vejčíková.

V prípade reklamácií používame e-mail reklamacie@aniplanet.sk a automatické potvrdzovania objednávok vám prídu z adresy objednavky@aniplanet.sk.

Orgánom dozoru je

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
so sídlom v Prešove
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
e-mail: po@soi.sk