Obrázok TURBO FILTER 1500 - 1500L/h, 22W

TURBO FILTER 1500 - 1500L/h, 22W

Značka: Aquael
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 1.210 kg

Vaša cena:
29,22 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Náhradné časti:

1. Teleso čerpadla 2. Tesnenie komory rotora 3. Rotor (a – TF 1000,1500,2000, b – TF 500) 4. Komora rotora 5. Tesnenie regulátora prietoku 6. Regulátor prietoku vody 7. Prevzdušňovací nadstavec 8. Deflektor 9. Kryt puzdra filtra 10. Filter 11. Puzdro filtra 12. Nasávací kryt puzdra filtra 13. Sacia trubica 14. Molitanová filtračná vložka 15. Hadička na prevzdušňovanie 16. Držiak 17. Záves 18. Regulátor prietoku vzduchu 19. Prísavky 20. Os rotora

Technické údaje:

TURBO FILTER 500 1000 1500 2000
Max. výkon L/H 500 1000 1500 2000
Príkon W 4,4 11 22 27
Max. objem akvária L <150 150–250 250–350 >350
Max. výtlak cm 70 110 160 190

Určenie výrobku:
Vnútorný filter zo série TURBOFILTER, ktorý ste si zakúpili je určený na prečerpávanie, čistenie a okysličovanie vody v akváriu. Okysličovanie prebieha:
pri miešaní vzduchu s vodou na hladine
pri pretekaní vody cez prevzdušňovací nadstavec (7)
Mechanická filtrácia vody sa uskutočňuje vďaka použitiu molitanovej filtračnej vložky. V zostave sa taktiež nachádza biologický filtračný modul, skladajúci sa z puzdra filtra (11) s filtrom (10), krytu puzdra filtra (9) a nasávacieho krytu puzdra (12), ktorý zabraňuje vtiahnutiu rastlín a rýb do filtračného puzdra. Puzdro filtra (11) je vyplnené keramickým filtračným médiom na biologickú filtráciu BioCeraMax Pro 600, ktorý vďaka svojej pórovitosti podporuje rozvoj nitrifikačných baktérii, ktoré sa starajú o premenu a odstraňovanie jedovatých a odpadových látok v akváriu. Veľký objem puzdra filtra (11) umožňuje použiť aj iné filtračné média (CarboMax Plus – aktívne uhlie, ZeoMax Plus – zeolit, BioCeraMax UltraPro 1200 alebo BioCeraMax UltraPro 1600). K filtru sa dá dokúpiť ďalšia nádobka, ktorá sa dá pripojiť sériovo (za sebou), ako je znázornené na obrázku č. 2.

Obsah balenia:

1. Čerpadlo zo série TURBOFILTER, 2. Puzdro filtra s vrchným krytom a s nasávacím krytom,
3. Molitanová filtračná vložka a sacia trubka, 4. Návod na použitie

Podmienky bezpečnej prevádzky
Zariadenie ktoré ste zakúpili je vyrobené zhodne so všetkými aktuálne platnými normami Európskej únie. Pre dlhodobú a bezpečnú prevádzku si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie:
Výrobok je určený zásadne na prevádzku v interiéri, preto ho nesmiete používať v exteriéroch.
Prístroj môže byť napájaný iba z elektrickej siete o napätí uvedenom na výrobku.
Pred každou manipuláciou v akváriu, musia byť všetky prístroje odpojené od elektrickej siete.
Zariadenie, ktoré je poškodené alebo je poškodený napájací kábel sa nesmie používať. Stav napájacieho kábla sa musí kontrolovať pred každým použitím. Prívodný kábel sa nesmie meniť ani opravovať a nemôže sa na neho inštalovať žiadne ďalšie zariadenie. Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť celé zariadenie.
Tento spotrebič nie je určený pre ľudí (zároveň aj deti) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Taktiež pre ľudí, ktorý majú nedostatok skúsenosti a zručnosti na použitie tohto výrobku, pokiaľ nebola určená osoba ako dozor pre bezpečné použitie a inštaláciu tohto zariadenia.

Montáž a regulácia
Spôsob inštalácie je zobrazený na titulnej strane a na obale výrobku. Držiak (16) spolu s prísavkami (19) a závesom (17) umožňuje ľahké a rýchle prichytenie čerpadla v ľubovoľnej výške. Reguláciu výkonu môžeme nastaviť pomocou regulátora prietoku vody (6). Za pomoci regulátora prietoku vzduchu (18) ľahko nastavíme mieru prevzdušňovania (okysličovania vody). Prúd vody pri výstupe z filtra môžeme usmerniť v rôznych smeroch pomocou deflektora (8) a vďaka rotácii komory rotora (4).

Údržba
Filtre z rady TURBOFILTER sú poháňané vodotesným, syn­chrónnym motorom, ktorý si nevyžaduje veľa údržby. Je potrebné iba raz za mesiac vyčistiť rotor a komoru rotora a to nasledujúcim postupom:
Vyberte kryt puzdra filtra (9) a prevzdušňovací nadstavec (7) s deflektorom (8), pootočte komoru rotora (4) a vyberte von rotor (3), jemne očistite rotor (3) a aj dutinu telesa čerpadla (1), čerpadlo poskladáte postupom v opačnom poradí. Po umiestnení rotora (3) na hriadeľ v telese čerpadla (1), sa musí rotor voľne otáčať bez akéhokoľvek odporu. Najčastejším dôvodom poklesu účinnosti filtrácie je znečistená molitanová filtračná vložka (14). Pred čistením musí byť filter odpojený od elektrickej siete a mimo akvária. Potom vytiahnite saciu trubicu (13) z filtračnej vložky (14) a opláchnite ich (vyčistite) vo vode, ktorú odoberiete z akvária pri výmene vody v akváriu (to zabraňuje zničeniu bakteriálnej flóry v filtračnej vložke, čo by viedlo k zníženiu účinnosti biologickej filtrácie). Frekvencia čistenia filtračnej vložky záleží od stupňa znečistenia vody. Ak sa nám výrazne zníži výkon čerpadla, je potrebné tiež prečistiť filtračnú vložku. Puzdro filtra s filtračným médiom BioCeraMax Pro 600 by malo byť čistené rovnakým spôsobom. Raz za 6 mesiacov je potrebné vymeniť polovicu z filtračného média BioCeraMax 600 za nové.

Demontáž a likvidácia
Je zakázané vyhadzovať elektrické zariadia do bežného komunálneho odpadu. Segregácia a správna recyklácia tohto druhu odpadu, vedie k ochrane životného prostredia. Užívatelia sú zodpovední za doručenie použitých (nefunkčných) elektrických zariadení do špecializovaných zberní komunálneho odpadu v mieste svojho bydliska, kde budú prevzaté bez poplatkov. Informácie o takomto zbernom mieste získate na miestnom úrade.

Podmienky záruky
Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou kupujúceho, alebo nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať čerpadlo spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi. Záruka sa vzťahuje výhradne na samotné zariadenie, nezahŕňa poškodenie alebo zničenie ostatných zariadení. Podmienkou uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vytlačenom na