Obrázok Tetratest Stripes 6in1 25ks

Tetratest Stripes 6in1 25ks

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.048 kg

Vaša cena:
9,47 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Tetratest 6 v 1 testovacom pásiku pre sladkú vodu.
Prečo sa vykonáva test?
Pomocou iba jedného testu Tetratest 6 v 1 testovacom pásiku môžete ľahko a rýchlo určiť naraz 6 najdôležitejších hodnôt vody v akváriu.
Organické substancie obsahujúce dusík, akými sú výkaly rýb a zvyšky krmiva sa rozkladajú na toxický čpavok, ktorý sa rozkladá na dusitany a nakoniec na dusičnany. Dusičnany (NO3-) slúžia rastlinám ako výživná substancia, napriek tomu koncentrácia nad 50mg/l je škodlivá pre Vaše ryby a podporuje rast rias. Taktiež dlhšiu dobu udržiavaná koncentrácia dusitanov (NO2-) nad 1mg/l je škodlivá pre Vaše ryby.
Celková tvrdosť vody (GH) určená koncentráciou soli vápnika a horčíka má bezprostredný vplyv na bunkovú funkciu rýb, rastlín a mikroorganizmov.
Priaznivé číselné hodnoty GH ležia v rozmedzí od 6o do 16o dH.
Uhľovodany, merané ako uhličitanova tvrdosť vody (KH), sú dôležitou chemickou zložkou vystupujúcou v zlúčeninách s vápnikom a horčíkom. Uhľovodany slúžia ako nárazník pH a zabraňujú drastickým a náhlym zmenám hodnoty pH (poklesu reakcie). Priaznivé číselné hodnoty KH ležia v rozmedzí od 3o do 10o dH.
Hodnota pH vody je miera kyslosti alebo zásaditosti vody o hodnotách v stupnici od 1 (veľmi kyslá) cez 7 (neutrálna) až do 14 (extrémne zásaditá). Všetky ryby, rastliny a mikroorganizmy veľmi citlivo reagujú na drastické a náhle zmeny hodnoty pH. Hodnota pH v hraniciach od 6,5 do 8,5 je vhodná pre všetky sladkovodné ryby. Ideálna hodnota pH záleží však od daného druhu rýb.
Chlór (Cl2) je pre ryby a baktérie škodlivý a nesmie ho voda v akváriu obsahovať. Vodu z vodovodu vždy upravte prípravkom AquaSafe, aby ste chlór úplne odstránili.

Priebeh testu:
Zoberte jeden pásik z tuby, ktorú opätovne dôkladne zatvorte. Ponorte testovací pásik do vody na cca. 1 sekundu, nedotýkajúc sa pri tom prstami testovacích políčok (šípky musia byť smerované k hladine vody), straste nadmerné množstvo vody z testovacieho pásika a hneď porovnajte hodnotu chlóru na stupnici. Po 60 sekundách porovnajte farby testovacieho pásika s farebnou škálou na tube.
Nedržte testovací pásik pod tečúcou vodou!

Čo je potrebné urobiť, keď sú hodný príliš vysoké alebo nízke?

  • Ak hodnoty dusitanov alebo dusičnanov sú vysoké, urobte čiastočnú výmenu vody (1/2 alebo 1/3). Čerstvú dodávanú vodu upravte vždy prostriedkom Tetra AquaSafe.
  • Ak je hodnota GH vysoká, dodajte do svojho akvária destilovanú vodu.
  • Ak je hodnota GH nízka, dodajte do svojho akvária uhličitan vápenatý, dolomitový kameň alebo kúsky mramoru, aby sa zvýšila hodnota GH i KH.
  • Ak hodnoty pH i KH sú vysoké, použi prostriedok Tetra PH/KH Mínus, ak sú nízke použi prostriedok Tetra PH/KH Plus.

Údaje pre udržanie stále dobrej akosti vody.

  • Opýtajte sa svojho predajcu na optimálne množstvo a veľkosť rýb pre Vaše akvárium.
  • Prevádzajte pravidelnú výmenu časti vody a pomocou aparátu pre čistenie dna Tetratec odstraňujte zvyšky rastlín a krmiva z dna akvária. Čerstvo doplňovanú vodu upravujte vždy prostriedkom Tetra AquaSafe, aby sa zneutralizovali rozpustený chlór a ťažké kovy.
  • Čistite biologické filtračné vložky vo vode načerpanej z akvária, aby ste zabránili zničeniu špeciálnych mikroorganizmov, ktoré sú nepostrádateľné pre rozklad škodlivých substancií v akváriu. Pravidelné čistenie zabraňuje zakaleniu a upchatiu filtra.
  • Môžete kŕmiť svoje ryby 3 až 4 krát denne, ale nikdy im nedávajte viacej krmiva, než ktoré môžu skonzumovať v priebehu 3 až 5 minút. Doporučujeme používať krmivá vysokej kvality firmy Tetra. Obsahujú ony výlučne prírodné zložky a sú tak vyrábané a balené, že možnosť znečistenia je vylúčená.
    - Patrik - 24.1.2019