Obrázok TETRATEC EasyCrystal 600 filter vnútorný

TETRATEC EasyCrystal 600 filter vnútorný

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.980 kg

Vaša cena:
22,64 €
Pôvodná cena:
27,77 €
Ušetríte:
5,13 € (-18%)
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Filter Tetratec EasyCrystal

A. Filtračný box
B. Filter
C. Kryt
D. Prísavky
E. Filtračná vložka EasyCrystal FilterPack 600
F. Úchytka filtra pre ľahké vybratie filtračného molitanu
G. Biologická mriežka pre usadenie užitočných baktérií
H. Ohrievač Tetra HT100 *

I. Kryt motora s čerpadlom
J. Kryt čerpadla
K. Rotor

  • získate pri kúpe akvária Tetra AquaArt, alebo si samostatne dokúpite v špecializovaných obchodoch

Obsluha
Montáž a uvedenie do prevádzky (obr.1–5)
Z fólie vyberte filtračný cartridge a vložte ho spoločne s filtračným molitanom viď.obrázok (filtračnú vložku s aktívnym uhlím predtým opláchnite vodou), nasaďte ju do úchytky filtra F. (obr.1) a vložte do filtra tak ako je znázornené na (obr.2).
(Pozor: odstávajúci jazýček filtračnej vložky musí vždy smerovať doprava k vonkajšej strane filtra. Predná strana penovej mriežky je označená „Front“ (čelná) a mala by smerovať k prednej strane filtra.)
Na umiestnenie do akvária Tetra AquaArt je pripravený záves filtračného boxu Tetra EasyCrystal FilterBox, ktorý sa zavesí na horný okraj akvária (obr.3). U ostatných akvárií použite priložený držiak s prísavkami a upevnite ich podľa obrázka I. a II.
Výstupný otvor filtra by sa mal nachádzať nad hladinou vody, filter by mal byť od štrku na dne akvária vzdialený minimálne 2,5 cm (obr.4). Pokiaľ by ste do akvária umiestňovali rastliny alebo iné objekty, mali by tieto byť od nádoby filtra vzdialené minimálne 1,5cm.
Potom do pripravenej priehradky upevnite vhodný ohrievač. K tomu účelu upevnite na ohrievač priloženú úchytku a na vodiacej lište ju zaveďte do filtračného boxu (obr.5).
Odporúčame použiť precízny ohrievač Tetra HT100. Pokiaľ už vlastníte akvárium Tetra AquaArt (100L a 130L), potom je už ohrievač Tetra HT100 v príslušenstve akvária.
Pri filtry EasyCrystal je možné individuálne nastaviť vytekanie vody (obr.6). Bez posuvného regulátora prúdi voda z filtra po celej šírke. Pomocou posuvného regulátora môžete individuálne regulovať smer.
Odporúčame použiť ako doplnok na prevzdušnenie vzduchovací motorček (napr. Tetra APS150).
UPOZORNENIE: Filter vyžaduje zabehnúť cca 2 týždne. Počas tejto doby nedávajte ryby do akvária! Počas zabehnutia filtra kontrolujte pravidelne hodnoty vody, keď budú hodnoty vody dobré môžete začať dávať ryby do akvária. Ryby by sa mali dávať do akvária pomaly v malom množstve po etapách.
Ošetrovanie a údržba
Dôležité: Pred akoukoľvek údržbou vytiahnite sieťovú zástrčku!
Čistenie
Pre zachovanie kryštálovo čistej vody by mal byť filtračný cartridge (EasyCrystal FilterPack) každé 4 týždne vymenený – pokiaľ je indikátor výmeny filtra (timestrip) úplne zafarbený na červeno (dostanete ho zadarmo ku každému baleniu FilterPack). Akvária Tetra AquaArt majú na prednej klapke veka držiak pre timestrip. Skôr ako vložíte timestrip, aktivujte ho stlačením zaobleného výstupku a potom timestrip zasuňte popísanou prednou stranou dopredu do držiaka (obr. 7–9).
U všetkých ostatných typov akvárií potrebujete na upevnenie timestripu držiak priložený k filtračnému boxu EasyCrystal FilterBox 600. Po odstránení lepiacej fólie na zadnej strane držiaku umiestnite držiak pod prednú klapku veka akvária. Odklopte viečko držiaku, stlačte výstupok na timestripu a zasuňte timestrip do držiaku primerane k priehľadnému okienku. Zatvorte viečko držiaku timestrip (obr. III.-VI.).
Pre výmenu cartridga EasyCrystal FilterPack (E) odpojte prívod elektrickej energie, cartridge jednoducho vymeňte a zase obnovte napájanie filtra elektrickou energiou. Hotovo!
(obr. 10 a 11)
Náhradný cartridge EasyCrystal FilterPack zakúpite v špecializovanej predajni.
Ak budete do vody pridávať lieky pre ryby, tak použite filtračný cartridge EasyCrystal FilterPack bez aktívneho uhlia, pretože aktívne uhlie absorbuje z vody väčšinu liekov. Tieto filtračné cartridge zakúpite v špecializovaných predajniach.
Filtračný molitan EasyCrystal Filter BioFoam (G) musí byť čistený len veľmi zriedka. Pokiaľ sa filtračný molitan upchá, vyberte ho z krytu.
Ideálne je, pokiaľ ho môžete umyť vo vode odčerpanej z akvária. Takto zostanú zachované mnohé kultúry užitočných baktérií.
Nepoužívajte mydlo alebo iné čistiace prostriedky, ich zvyšky by mohli poškodiť ryby. V prípade, že je vzdialenosť medzi filtrom EasyCrystal a dnom akvária menší ako 10cm, neodporúča sa dávať na dno akvária piesok.
Ak je činnosť motora filtra veľmi hlučná, odpojte prívod prúdu filtra a vyberte filter z akvária. Dajte dole kryt motora (I) a rotora (K). Čerpadlo (J) a rotor opláchnite tak, aby bol odstránený štrk, listy alebo iné nečistoty. Potom rotor a čerpadlo zase nasaďte, kryt čerpadla uzatvorte a opäť nasaďte kryt motora. Filter zase namontujte do akvária a obnovte prívod energie. (obr. 12)
Ak napustíte do akvária vodu z vodovodu, tak pre neutralizáciu látok škodlivých pre ryby, ako napr. chlór a ťažké kovy, pridajte TetraAqua AquaSafe.
Tento prístroj je pre užívateľa s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami resp. bez akýchkoľvek skúseností alebo predbežnými znalosťami (vrátane detí) vhodný len vtedy, pokiaľ je zabezpečený primeraný dohľad alebo pokiaľ ich zodpovedná osoba podrobne poučí o používaní prístroja. Dohliadnite na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.

Akciový tovar v tejto kategórii