Obrázok TETRATEC EasyCrystal 300 filter vnútorný

TETRATEC EasyCrystal 300 filter vnútorný

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.940 kg

Vaša cena:
20,25 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Filtračný box Tetratec EasyCrystal FilterBox

A. Filtračný box
B. Filter
C. Kryt
D. Prísavky
E. Filtračná vložka EasyCrystal FilterPack 600
F. Úchytka filtra pre ľahké vybratie filtračného molitanu
G. Biologická mriežka pre usadenie užitočných baktérií
H. Ohrievač Tetra HT100 *

I. Kryt motora s čerpadlom
J. Kryt čerpadla
K. Rotor

  • získate pri kúpe akvária Tetra AquaArt, alebo si samostatne dokúpite v špecializovaných obchodoch

Obsluha
Montáž a uvedenie do prevádzky
Z fólie vyberte filtračný cartridge a vložte ho spoločne s filtračným molitanom viď. obr.1. (Pozor: zelená strana filtračného cartridga musí bezpodmienečne smerovať k prednej strane filtra. Predná strana penovej mriežky je označená „Front“ (čelná) a mala by smerovať k prednej strane filtra.)
K umiestneniu do akvária Tetar AquaArt je pripravený záves filtračného boxu Tetratec EasyCrystal FilterBox, ktorý sa zavesí na okraj akvária (obr.2). U ostatných akvárií použite priložený prísavný držiak a upevnite ho podľa obrázkov 3a4.
Výstupný otvor filtra by sa mal nachádzať nad hladinou vody, filter by mal byť od štrku na dne akvária vzdialený minimálne 2,5 cm (obr.5). Pokiaľ by ste do akvária umiestňovali rastliny alebo iné objekty, mali by tieto byť od nádoby filtra vzdialené minimálne 1,5cm.
Teraz do pripravenej priehradky upevnite vhodný ohrievač. K tomuto účelu upevnite na ohrievač priloženú príchytku a na vodiacej lište ho zaveďte do filtračného boxu. (Viď obr. 6)
Doporučujeme použiť precízny ohrievač HT50 Tetratec. Pokiaľ už vlastníte akvárium Tetra AquaArt (60 L), tak je už ohrievač HT50 Tetratec v príslušenstve akvária.

Ošetrovanie a údržba
Dôležité: Pred akoukoľvek údržbou vytiahnite sieťovú zástrčku!
Čistenie
Pre zachovanie kryštálovo čistej vody by mal byť filtračný cartridge (EasyCrystal FilterPack) každé 4 týždne vymenený.
Pre výmenu cartridga EasyCrystal FilterPack (D) odpojte prívod elektrickej energie, cartridge jednoducho vymeňte a zase obnovte napájanie filtra elektrickou energiou. Hotovo!
(Viď. obr.7 a 8)
Náhradný cartridge EasyCrystal FilterPack zakúpite v špecializovanej predajni.
Ak budete do vody pridávať lieky pre ryby, tak použite filtračný cartridge EasyCrystal FilterPack bez aktívneho uhlia, pretože aktívne uhlie absorbuje z vody väčšinu liekov. Tieto filtračné cartridge zakúpite v špecializovaných predajniach.
Filtračný molitan EasyCrystal Filter BioFoam (E) musí byť čistený len veľmi zriedka. Pokiaľ sa filtračný molitan upchá, vyberte ho z krytu. Ideálne je, pokiaľ ho môžete umyť vo vode odčerpanej z akvária. Takto zostanú zachované mnohé kultúry užitočných baktérií.
Opakovane sa môžu použiť bio filtračné loptičky (F). V prípade potreby ich môžete vypláchnuť teplou vodou. Za týmto účelom vyberte kôš s bio filtračnými loptičkami (viď obr. 9), vyčistite ich a kôš zase zasuňte do filtračného boxu EasyCrystal FilterBox.
Ak budete potrebovať nové bio filtračné loptičky, tak prosím, použite Tetratec BB 600/700/1200, ktoré dostanete v špecializovanej predajni.
Nepoužívajte mydlo alebo čistiace prostriedky, ktorých zvyšky by mohli poškodiť rybám.
Ak je do akvária namontovaný filter EasyCrystal nie je vhodné používať v akváriu piesok.
Ak je činnosť motora filtra veľmi hlučná, odpojte prívod prúdu filtra a vyberte filter z filtračného boxu. Skrutkovačom otvorte nádobu motora (I), odoberte teleso čerpadla (J) a vyberte obežné koleso (K). Čerpadlo (H) a obežné koleso opláchnite tak, aby bol odstránený štrk, listy alebo ostatné nečistoty. Potom obežné koleso a čerpadlo zase nasaďte, teleso čerpadla uzatvorte a nádobu motora upevnite skrutkami. Filter zase umiestnite do filtračného boxu a obnovte prívod energie. (Viď. obr. 10)
Ak napustíte do akvária vodu z vodovodu, tak pre neutralizáciu látok škodlivých pre ryby, ako napr. chlór a ťažké kovy, pridajte TetraAqua AquaSafe.

2 roky záruka
Vďaka moderným výrobným technikám, kvalitným konštrukčným prvkom a prísnej kontroly kvality poskytujeme dvojročnú záruku na nezávadnosť filtračného boxu Tetratec EasyCrystal FilterBox počítajúc od dátumu zakúpenia. Prosím, uschovajte pokladničný bloček! Záruka nie je poskytnutá v prípade neodbornej manipulácie, u dielov opotrebovaných v rámci normálneho opotrebenia, ako aj v prípade zásahu do prístrojovej techniky. Pri reklamáciách sa prosím, obráťte na Vašu špecializovanú predajňu alebo priamo na Tetra GmbH, Kundenservice, Postfach 1580, 49304 Melle, Nemecko. Záruka sa nevzťahuje na hadičky, molitany a prísavky.
Dôležité bezpečnostné predpisy!
Pred každým úkonom vo vode, pred každou výmenou vody, alebo akoukoľvek údržbou prístroja vždy odpojte filter Tetratec EasyCrystal a všetky ďalšie elektrické zariadenia od elektrickej siete! Pripájacie vedenie nemôže byť vymieňané. Pri poškodení prístroj už nepoužívajte. Filter Tetratec EasyCrystal je určený výhradne pre použitie v interiéri a pre kvapaliny s teplotou max. 35oC.