Obrázok TetraPond APK 400 vzd.motorček jazierko

TetraPond APK 400 vzd.motorček jazierko

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 1.850 kg

Vaša cena:
63,36 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Vážený zákazník,
kúpou vášho TetraPond® vzduchovacieho motorčeka ste sa rozhodli pre kvalitu a výkon. Je to dobrá voľba. Váš vzduchovací motorček TetraPond® v spojení s hadičkou a vzduchovacím kameňom bude zásobovať vaše jazierko kyslíkom s atmosféry.
Rastliny v jazierku často nie sú schopné produkovať dostatočné množstvo kyslíka. Pre ryby je to ale veľmi dôležité, dostávať dostatočné množstvo kyslíka. Ten môže byť nahradený prostredníctvom ovzdušňovania malými bublinkami.
Práve v letných mesiacoch klesá obsah kyslíka vo vode kvôli vysokej teplote vzduchu. Taktiež v zimných mesiacoch sa odporúča zavzdušňovať jazierku kvôli nedostatočnej fotosyntéze. Navyše sa môže týmto spôsobom udržiavať časť vodnej plochy jazierka v nezamrznutom stave. Pritom treba dbať na to, aby bol vzduchovací kameň umiestnený na okraji jazierka tak, aby nerozvíril spodné, teplejšie vodné vrstvy.
Keď ryby rýchlejšie dýchajú, alebo keď plávajú na hladine a nadychujú sa, je to varovný signál toho, že je vo vode málo kyslíka. Najneskôr vtedy je potrebné zabezpečiť prísun kyslíka do vody. Z tohto dôvodu sa odporúča zavzdušňovať jazierko vzduchovacím motorčekom v kombinácii so vzduchovacím kameňom nepretržite.
Pri teplote vody nad 20°C by mala byť koncentrácia kyslíka minimálne 5 – 8 mg / L. Pomocou TetratecPond® test setu môžete okrem obsahu kyslíka merať aj iné dôležité vodné hodnoty (hodnotu PH, tvrdosť vody, atď.) a to rýchlo a jednoducho.

TetraPond vzduchovací motorček AP 400:

  • Prípojka hadice
  • Elektrický regulátor
  • Prípojka do siete
  • Vzduchový filter

Príslušenstvo:

  • Hadička 10 metrová
  • Úchytka na hadičku
  • Spätný ventil
  • Vzduchovací kameň
  • Náhradný filter

Inštalácia:

1. a) Motorček je umiestnený nad úrovňou hladiny vody. Upevnite jeden koniec hadice ( E ) na vzduchoví vypúšťací ventil (A) a druhý koniec na vzduchovací kameň ( H ). V tomto prípade nie je potrebné použiť spätný ventil.

  1. Motorček je umiestnený nižšie, ako je úroveň hladiny vody. V tomto prípade sa môže stať, že sa voda vráti späť do motorčeka a tým ho poškodí (pri vypnutom prístroji, alebo pri výpadku prúdu). Použitím spätného ventila (G ) sa tomu dá predísť.

2. Na pripevnenie vzduchovacieho kameňa k hadičke použite úchytku na hadičku ( F ). Tým sa dá predísť uvoľneniu vzduchovacieho kameňa z hadičky.
3. Teraz umiestnite vzduchovací kameň spolu s hadicou do jazierka a zapojte motorček do siete. Neumiestňujte vzduchovací kameň na najhlbšie miesto jazierka, aby ste nespôsobili rozvírenie teplejších a chladnejších vrstiev vody.
4. Na pripevnenie vzduchovacieho kameňa k hadičke použite úchytku na hadičku ( F ). Tým sa dá predísť uvoľneniu vzduchovacieho kameňa z hadičky.
5. Odporúčame upevniť alebo zaťažiť hadicu kameňmi.

Všeobecné pokyny:
Motorček by mal byť umiestnený tak, aby bol chránený pred vodou. Dĺžka hadice obmedzuje výkon motorčeka iba minimálne. Dbajte na to, aby bol otvor na nasávanie vzduchu na spodnej strane motorčeka voľný. Pomocou elektrického regulátora (B) môžete regulovať množstvo vzduchu.

Údržba:
Vďaka vymeniteľnému vzduchovému filtru prístroj nepotrebuje skoro žiadnu údržbu. V závislosti od znečistenia je potrebné cca každé tri mesiace vymeniť filtračnú vložku. Sady na opravu môžete dostať v špecializovaných predajniach.

Technické údaje:
Množstvo regulovateľného vzduchu max 380 l / h * stály magnet pre trvalý rovnomerný výkon * pevné výkyvné rameno pre dlhú životnosť * nízka hladina hluku pre prevádzke * tlak cca 0,32 bar * 4 gumené dvojnožky pre vysokú stabilitu * príkon 4,5 watt * sieťové pripojenie 230 V / 50 Hz * CE – certifikát * 2 roky záruka *

Podmienky záruky:
Na vzduchovací motorček TetraPond AK 400 poskytujeme 2 roky záruku. Záruka začína plynúť od dátumu predaja. Pokladničný blok si starostlivo uschovajte. Záruka zaniká v prípade neodbornej manipulácie, pri bežnom opotrebení, ako aj pri zásahu do techniky prístroja. Pri reklamácii sa obráťte na vášho predajcu alebo na firmu Tetra, oddelenie služieb pre zákazníkov.