Obrázok KlarJet 5000 (KlarUV 5000 + PFN 3500)

KlarJet 5000 (KlarUV 5000 + PFN 3500)

Značka: Aquael
Dostupnosť: Na objednávku
Hmotnosť balenia: 7.050 kg

Vaša cena:
256,04 €
Pôvodná cena:
301,22 €
Ušetríte:
45,18 € (-15%)
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

NÁVOD NA OBSLUHU
Určenie:
Filter do vodného jazierka, ktorý ste si zakúpili, môže byť používaný v záhradných jazierkach alebo rybníčkoch. Je určený na prácu mimo jazierka na jeho brehu alebo výtokom vodopádu (obr.1).
Je vybavený sterilizátorom UV, ktorý dôsledkom vyžarovania ultrafialového žiarenia účinne potláča plávajúce riasy, baktérie a iné chorobotvorné organizmy nachádzajúce sa vo vode. Za účelom získania optimálneho filtračného efektu sa doporučuje používať sterilizátor bez prestávky počas celej sezóny od jari do neskorej jesene. Predpokladaná doba efektívneho pôsobenia žiarivky UV je cca. 7500 hodín a teda nám bude slúžiť bez problémov počas celej sezóny. Po uplynutí plánovanej doby pôsobenia treba sterilizátor UV vypnúť a žiarivku vymeniť. Správnu funkčnosť lampy UV signalizuje zasvietená kontrolka umiestnená na kryte tlmivky. Sterilizátor má zabezpečenie pred prípadným ožiarením očí škodlivým žiarením UV. Po vytiahnutí objímky so žiarivkou z telesa sterilizátora sa napájanie elektrickým prúdom automaticky odpojí.

Podmienky bezpečnej prevádzky:

  • Pred inštaláciou a každým spustením zariadenia do prevádzky sa treba dôkladne oboznámiť s touto inštrukciou obsluhy a montáže.
  • Pri spustení, údržbe a iných činnostiach vo vodnej nádrži treba odpojiť všetky zariadenia od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
  • Zariadenie vytvára škodlivé žiarenie pre kožu a oči. Nikdy sa nesmie zapínať zariadenie s odobratým telesom sterilizátora!
  • Zariadenie sa môže zapájať iba do elektrickej siete s parametrami uvedenými na telese zariadenia a zo zásuvky nachádzajúcej sa na suchom mieste.
  • V prípade poškodenia treba okamžite odpojiť zariadenie od elektrickej siete. Zariadenie s poškodeným káblom alebo krytom z kremíkového skla je nevhodné pre ďalšie používanie. Zakazuje sa robiť úpravy alebo meniť prívodný kábel!
  • V období ohrozenia zamrznutia sterilizátora ho treba odpojiť, vyliať z neho vodu a prechovávať na mieste chránenom pred mrazom.

Montáž:
Pri používaní tohto filtra očistená voda bude vytekať dolnými otvormi filtra a môže byť pomocou hadíc vyvedená do jazierka. Umiestnenie filtra nad vodopádom umožňuje využívať výtokové koncovky na vodopád alebo kaskádu. Treba dbať na to, aby miesto nasávania vody čerpadlom a miesto vytekania už prefiltrovanej vody boli od seba dostatočne vzdialené. Pri spojení podľa obr.1 doporučujeme používať čerpadlo s vyšším výkonom tak, aby voda v dostatočnom množstve vtekala do filtra. Dodatočne je filter zabezpečený pred nadmerným množstvom vody prepadovým otvorom umiestneným vo vnútri filtra.
Veľmi dôležité je, aby voda vtekajúca do filtra bola očistená od hrubých nečistôt. To sa dá dosiahnuť použitím čerpadiel zo série AQUAJET PFN, ktoré sú vybavené molitanovou vložkou v mieste sania čerpadla.

Druhy jednotlivých filtračných vrstiev:
Filtračné materiály sú:

  • bezfenolový molitan
  • polystyrénové gule
  • vložka cera-foam

Materiály sú umiestnené vo vrstvách. Bezfenolový molitan umožňuje ľahký rozvoj kultúr baktérií zodpovedných za potláčanie biologického znečistenia nádrže. Polystyrénové gule spolu s vložkou cera-foam obsahujú špeciálne rebrovanie a otvory. Podstatou ich pôsobenia je vytvorenie rôznych podmienok okysličovania pre biologické procesy. Na vonkajšom povrchu gúľ sú kyslíkové podmienky vhodné pre oxidačné procesy organických zlúčenín.

Údržba:
Pri používaní filtra treba dodržiavať všetky zásady obsiahnuté v inštrukcii priloženej k čerpadlám, ktoré spolupracujú s filtrami. Pred pristúpením k všetkým činnostiam spojených s filtrom (napr. čistenie), je špeciálne dôležité na bezpodmienečné odpojenie čerpadla, sterilizátora UV a všetkých elektrických zariadení nachádzajúcich sa vo vode od elektrickej siete. Molitan a iné filtračné materiály treba čistiť vo vode načerpanej z jazierka, pretože vodovodná voda môže zničiť užitočné baktérie. Všetky filtračné materiály sú určené pre mnohonásobné použitie a iba v prípade veľmi znečisteného molitanu ho treba vymeniť za nový. Z biologického hľadiska je potrebné, aby filter pracoval 24 hodín denne.
Údržbu a výmenu žiarivky sterilizátora prevádzať podľa priloženej inštrukcie.

PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny výrobcu, to znamená na vady materiálov, prípadne montážne chyby. Nevzťahuje sa na žiarivku UV-C, ako aj na mechanické a iné poškodenia vzniknuté vinou nesprávneho zaobchádzania sa so zariadením, prípadne prerábania a úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom opravy treba zaslať zariadenie cez predajcu spolu s vyplneným záručným listom na adresu výrobcu alebo distributéra.

Akciový tovar v tejto kategórii

Súvisiace tovary