Obrázok FAN-3, filter vnút.300-700 L/h, 9,8W

FAN-3, filter vnút.300-700 L/h, 9,8W

Značka: Aquael
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.760 kg

Vaša cena:
26,40 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!
Fan filter Plus MIKRO MINI 1 2 3
L/H 250 260 320 450 700
W 4 4,2 4,7 5,2 12
L <30 30–60 60–100 100–150 150–250

Návod na obsluhu
Vnútorné filtre série FAN sú určené na čistenie a prevzdušňovanie

vody v akváriách. Dokysličovanie vody sa uskutočňuje
vďaka intenzívnemu pohybu vody pri povrchu,
vďaka vnútornému prevzdušňovani­u,tz., že vzduch je automaticky

nasávaný do komory rotora a rozbijaný na jemné bublinky
* vďaka dodatočne kúpenému zavlažovaču.
Konštrukcia filtra zaručuje funkčnú spoľahlivosť a ľahkosť údržby
i pre začiatočníkov.

Podmienky bezpečného použitia
Akvarijné filtre série FAN sú zhotovené v súlade so všetkými
platnými normami bezpečnosti. Pred každou operáciou, ku ktorej
je nutné ponoriť ruku do vody – montáž, výmena filtra a čistenie -
je nutné vypnúť filter a všetky ostatné akvárijné elektrické
zariadenia. Nesmie sa inštalovať mechanicky poškodený, napr.
prasknutý filter ani filter s poškodeným káblom. Kábel sa nesmie
vymieňať, opravovať ani inštalovať na ňom vypínač alebo spojku
pre zástrčku. V prípade poškodenia kábla je nutné vymeniť celú
pumpičku. Filter je možné používať len v miestnostiach a tekutinách
s teplotou pod 35°C. Filter je možné inštalovať len v akváriách,
nie je vhodný pre iné účely ! Filter musí byť celý ponorený vo vode
a nesmie pracovať na sucho.

Montáž a zoradenie
Spôsob upevnenia filtra v akváriu je zobrazený na náčrtku
prvej stránky tohto návodu, a tiež na fotografiách, ktoré sú
na obale. Podstavec (13) spolu s úchytkami (14) umožňuje
rýchle a nekomplikované upevnenie filtra v ľubovoľnej výške
podľa potreby. Po spojení ventilu navzdušnenia s filtrom – k tomuto
slúži rúrka (3) môžeme pomocou regulátora vzduchu (16) urobiť
reguláciu navzdušňovania. Najlepší výsledok dosiahneme ak
čerpadlo je ponorené minimálne 3 cm pod hladinou vody. Musíme
pamätať tiež na to, že následkom odparovania hladina vody
v akváriu klesá. Pomocou regulátora prietoku (9) existuje možnosť
regulácie výkonu čerpadla vo veľkom rozsahu. Výsledkom točenia
koncovky prúd vody môže byť usmernený rôznymi smermi.
K filtrom FAN – ako prídavný prvok – môžeme namontovať zavlažovač.
Spôsob montáže zavlažovača : podľa náčrtu na prvej stránke návodu
a obrázkov na obale.
Výmena filtračnej vložky a údržba.
Za účelom čistenia musíme na začiatku odpojiť filter od elektrickej
siete. Po demontáži základne filtra (10) môžeme vložku vytiahnuť,
umyť, prípadne vymeniť. Pri tejto príležitosti doporučujeme očistiť
základňu filtra (10), teleso filtra (6), demontované viečko (1) a
puzdro (4).
Filtračná vložka je vyrobená z molitanovej hubky, neosahujúcej
fenol, na ktorej sa rýchlo rozvýjajú bakteriálne kultúry, ktoré sú
zodpovedné za odstraňovanie organických nečistôt z akvária.
Filtre rady FAN sú poháňané vodotesným, synchrónnym motorom,
ktorý vyžaduje minimálnu údržbu. Minimálne raz za mesiac,
alebo pri čistení filtračnej vložky musí
byť otvorená komora rotora – demontáž viečka (1) – vybratý
rotor (5) očistený rotor a priestor rotoru a puzdre (4). Potom
zmontovať filter v opačnom poradí. Turbína sa na rotore musí
ľahko točiť. Po namontovaní rotora (5) na os, rotor sa musí točiť
bez trecieho odporu.

Náhradné diely

1. Viečko
2. Nástavec
3. Rúrka
4. Puzdro
5. Rotor
6. Teleso filtra
7. Obruba
8. Kryt komory rotora
9. Regulátor prietoku
10. Základ filtra
11. Nožičky
12. Filtračná vložka
13. Podstavec
14. Prísavky
15. Záves
16. Regulátor vzduchu

Podmienky záruky
Výrobca poskytuje záruku po dobu36 mesiacov od dátumu
nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou
výrobcu, t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka
poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania, alebo
úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny,
alebo opravy, je potrebné zaslať na adresu:
Záruka sa nevzťahuje na hadičky, molitany a prísavky.

Akciový tovar v tejto kategórii