Obrázok CIRCULATOR 1500

CIRCULATOR 1500

Značka: Aquael
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.750 kg

Vaša cena:
25,56 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Náhradné časti:

1. Teleso čerpadla 2. Tesnenie komory rotora 3. Rotor 4. Regulátor prietoku 5. Tesnenie regulátora prietoku 6. Prevzdušňovací nadstavec 7. Deflektor 8. Hadička na prevzdušňovanie
9. Komora rotora 10. Sací kôš 11. Držiak 12. Prísavky 13. Záves 14. Regulátor vzduchu

Technické parametre

CIRCULATOR 500 1000 1500 2000
Napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Príkon W 4,4 11 22 27
Maximálny výkon l/h 500 1000 1500 2000
GPH 110 220 330 440
Výtlak cm 70 110 160 190
Maximálna hĺbka ponorenia cm 80 100 150 150
Čistá váha kg 0,25 0,55 0,60 0,60

Vlastnosti a určenie výrobku

Čerpacie hlavy z rady Circulátorov sú určené pre čerpanie a cirkuláciu vody v sladkovodnom aj morskom akváriu. Môžu sa používať na cirkuláciu vody a tiež na filtrovanie pripojením rôznych filtračných nadstavcov (biologických, pôdnych atď). K okysličovaniu vody dochádza:

  • pri miešaní vzduchu s vodou na hladine
  • pri pretekaní vody cez prevzdušňovací nadstavec (6)

Komora rotora (9) ako aj regulátor prietoku (4) sú vybavené tesnením (2, 5), vďaka čomu čerpadlá tejto série sú úplne utesnené a preto môžu byť umiestnené aj mimo akvária. Sú určené na čerpanie vody v sladkovodných aj morských akváriách. Malé rozmery, dobrý výkon, možnosť regulácie prietoku a predovšetkým jednoduchá konštrukcia, robia čerpadlo zo série CIRCULÁTOR univerzálnym a zvlášť výhodným pri užívaní. Balenie obsahuje CIRCULÁTOR a návod k obsluhe.

Podmienky bezpečnej prevádzky

Zariadenie ktoré ste zakúpili je vyrobené zhodne so všetkými aktuálne platnými normami v Európskej únii. Pre dlhodobú a bezpečnú prevádzku si pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie:
Výrobok je určený zásadne na prevádzku v interiéri, preto ho nesmiete používať v exteriéroch.
Prístroj môže byť napájaný iba z elektrickej siete o napätí uvedenom na výrobku.
Pred každou manipuláciou v akváriu, musia byť všetky prístroje odpojené od elektrickej siete.
Zariadenie, ktoré je poškodené alebo je poškodený napájací kábel sa nesmie používať. Stav napájacieho kábla sa musí kontrolovať pred každým použitím. Prívodný kábel sa nesmie meniť ani opravovať a nemôže sa na neho inštalovať žiadne ďalšie zariadenie. Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť celé zariadenie.
Tento spotrebič nie je určený pre ľudí (zároveň aj deti) so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami. Taktiež pre ľudí, ktorý majú nedostatok skúsenosti a zručnosti na použitie tohto výrobku, pokiaľ nebola určená osoba ako dozor pre bezpečné použitie a inštaláciu tohto zariadenia.

Montáž a regulácia

Spôsob inštalácie je znázornený na prednej strane manuálu a taktiež na obale výrobku. CIRCULÁTOR je možné upevniť na stenu akvária pomocou držiaka (11) spolu s prísavkami (12) a závesom (13). Na reguláciu množstva prietoku vody slúži regulátor prietoku (4).
Na regulátore vzduchu (14) sa upravuje množstvo prívodu vzduchu otočením hornej časti regulátora vzduchu (14) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prúd vody môžeme usmerniť na vodnú hladinu pomocou deflektora (7) alebo pohybom komory rotora (9).

Údržba

Čerpadlá sú poháňané vodotesným, syn­chrónnym motorom, ktorý si nevyžaduje veľa údržby. Vyžaduje si len mesačné čistenie rotora (3), komory rotora (9) a dutinu v telese čerpadla (1), v ktorom je umiestený rotor. Taktiež čistenie tesnenia komory rotora (2).
Odpojte sací kôš (10),  prevzdušňovací nadstavec (6) a deflektor (7). Pomaly otáčajte komoru rotora (9) až k aretačnému zárezu a pomaly ho odstráňte. Vyberte rotor (3), čistite ho opatrne s papierovou utierkou. Na vyčistenie dutiny telesa čerpadla (1), v ktorom je umiestený rotor použitie vatové tyčinky. Čerpadlo poskladáte postupom v opačnom poradí.

Demontáž a likvidácia

Je zakázané vyhadzovať elektrické zariadia do bežného komunálneho odpadu. Segregácia a správna recyklácia tohto druhu odpadu, vedie k ochrane životného prostredia. Užívatelia sú zodpovední za doručenie použitých (nefunkčných) elektrických zariadení do špecializovaných zberní komunálneho odpadu v mieste svojho bydliska, kde budú prevzaté bez poplatkov. Informácie o takomto zbernom mieste získate na miestnom úrade.

Podmienky záruky

Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. vady materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení vzniknutých vinou nevhodného zaobchádzania alebo úprav, ktoré previedol kupujúci. Za účelom prevedenia výmeny alebo opravy je potrebné zaslať čerpadlo spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi. Podmienkou uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vytlačenom na telese čerpadla s dátumom zapísanom na záručnom liste.