Obrázok Tetra Test KH

Tetra Test KH

Značka: Tetra
Dostupnosť: Skladom
Hmotnosť balenia: 0.032 kg

Vaša cena:
4,04 €
Sledovať cenuBuďte prvý, kto bude vedieť o zníženej cene za tento produkt!

Návod na použitie

TETRATEST GH (celková tvrdosť) pre sladké vody
TETRATEST KH (uhličitanová – karbonátová tvrdosť) pre sladké a morské vody

Pre presné merania celkovej tvrdosti a karbonátovej tvrdosti (v sladkých a morských vodách).
Dôležité: TETRATEST GH je vhodný pre testovanie vody v sladkovodných akváriách a záhradných rybníkoch. Nepoužívať na merania v morských akváriách, lebo tieto stupne tvrdosti dosahujú nad 300° dH.
TETRATEST KH je vhodný pre testovanie vody v sladkovodných akváriách, morských akváriách a záhradných rybníkoch.

Prečo testovať?
Voda z vodovodu a tým aj voda v akváriu vykazujú množstvo chemických vlastností, ktoré silno závisia od pôvodu vody. Dve z najdôležitejších hodnôt pre kvalitu vody sú celková tvrdosť a karbonátová tvrdosť. Tetratest Kits merajú obidve hodnoty v „stupňoch nemeckej tvrdosti, °dH“. Celková tvrdosť (GH) vody je miera voľných kalciových a magnéziových solí. Tieto soli majú priamy vplyv na metabolizmus rýb, rastlín a mikroorganizmov. Voda s vysokým podielom kalciových a magnezitových solí sa označuje ako tvrdá, s nízkym podielom ako mäkká. Výhodná GH-hodnota pre väčšinu sladkovodných rýb je medzi 6° a 16° dH.
Karbonátová tvrdosť (KH) vody sa určuje podielom karbonátu a bikarbonátu. Toto meranie je obzvlášť dôležité, lebo hodnoty KH a pH navzájom od seba závisia. KH hodnota je miera pre práškovú kapacitu vody. Dostačujúca karbonátová tvrdosť zabraňuje nebezpečnému poklesu pH hodnoty, t.j. nadmernému okysličovaniu vody (nebezpečenstvo poklesu kyseliny).
KH hodnota od 3° do 10° dH je odporúčaná pre väčšinu sladkovodných rýb. Morské ryby potrebujú KH hodnoty medzi 8° a 10° dH.

Priebeh testu:
Prosím prečítajte si kompletný postup testu, skôr než začnete s testovaním.

  1. Vyumývajte meraciu nádobu s testovacou vodou
  2. Naplňte meraciu nádobu až po 5 ml testovacou vodou
  3. Držte fľašku s každou testovacou látkou vodorovne nad meracou nádobou, a dávajte ju dnu po kvapkách.
  4. Potraste nádobu ľahko po každej kvapke a počítajte počet kvapiek až dosiahnete zmenu farby.
  5. GH: zmena farby z červenej na zelenú

    KH: zmena farby z modrej na žltú

Poznámka: Pokiaľ dosiahnete zmenu farby po prvej kvapke, tak je meracia hodnota od 0–1° dH.
6. Počet kvapiek, ktoré spôsobili zmenu farby, poskytujú stupeň tvrdosti (nemecká tvrdosť). Napr. 3 kvapky = 3° dH.
Vyumývajte meraciu nádobu po každom priebehu testu starostlivo s vodou z vodovodu.
Poznámka: Presnosť merania sa zvyšuje, ak bude test prevedený s 10 ml vody z akváriá (v tomto prípade zodpovedá jedna kvapka testovanej tekutiny = 1 ° dH.

Po teste
Ak výsledky testu ukazujú zvýšené stupne tvrdosti (GH alebo KH), môžu byť tieto stupne znížené pridaním mäkšej vody, napr. dažďovej, destilovanej alebo vody, ktorá je upravená výmenou iónov alebo rezervným osmózovým prístrojom. Najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta znížiť karbonátovú tvrdosť je pridanie TETRA PH/KH Mínus. V prípade ak je karbonátová tvrdosť príliš nízka (napr. pod 1–2° dH) mala by byť voda zakalená pridaním vápenca alebo mramorového kameňa alebo pridaním TETRA KH/PH Plus. Pripravte si čerstvú vodu z vodovodu , ktorú dáte do akvária vždy s TETRA AQUASAFE, aby ste neutralizovali uvoľnený chlór a ťažké kovy.
Dôležitý pokyn: Nesmie sa dostať do rúk deťom ! GH: Ľahko sa zapáli! Obsahuje Etylalkohol. Držať sa od zápalných zdrojov. Vznet